Počítačový program

Pomocou počítačového konštrukčného programu sa vytvorí na základe aktuálneho tlakového snímku správna dráha tlaku. Rozmiestnením korekčných modulov vytvoríme akési koryto, ktorým sa pri nosení bude uberať dráha tlaku =ťažisko tela. Používaním vložiek sa dráha sily nútene presmeruje, pôsobením týchto zmenených síl sa klenba napraví, alebo aspoň priblíži k ideálnemu tvaru.

 

Created by absoluteweb.hu
Created by absoluteweb.hu