Korekcia dynamiky

Úlohou korekcie je usmernenie dráhy sily správnym smerom. S dráhou s normálnym priebehom a korekčnou pákou,- ktorá funguje ako klin-dokážeme vyvinúť takú silu, čo donúti klenbu vrátiť sa do pôvodnej polohy.

Dôležitým faktorom je, že tieto korekčné páky neplnia funkciu podpornú, ale predovšetkým funkciu korigujúcu dynamiku chodidla pri zaťažení.

Túto korekciu je možné dosiahnuť vhodným usporiadaním modulov, vyhovujúcim veľkosťou na individuálnej korekčnej vložke.Tým vieme usmerniť sily k normálnemu, prípadne normálu blízkemu smeru.

Created by absoluteweb.hu
Created by absoluteweb.hu