Snímanie dát a proces konštrukcie vložiek

Karta údajov

Obsahuje osobné údaje, ťažkosti a viditeľné zmeny.

 

 

Zaznamenanie a uloženie snímku

Pacient sa postaví na sklenenú plochu bosý tak, aby mal oboje nohy rovnomerne zaťažené.

 

 

Konštrukcia vložiek

Vyhovujúce korekčné moduly sa umiestnia na farebný tlakový snímok tak, aby sa nedotýkali silne zaťažených plôch, ale aby vytvorili nový správny smer ťažiska

 

 

Vytlačenie zostrojenej predlohy na zhotovenie

 

 

 

Výroba individuálnych vložiek

Korekčné moduly sa na vytlačenú kresbu základnej plochy ručne lepia. Táto základná plocha sa používa bežne tiež v obuvníckom priemysle. Je 1,2-1,4 mm hrubá. Takto pripravená vložka je v záverečnej fáze potiahnutá prírodnou kožou.

 

 

       
       
Created by absoluteweb.hu
Created by absoluteweb.hu