Odborná lekára kontrola

Dosiahnuté výsledky súvisiace s nosením špeciálnych ortopedických vložiek sa dajú pomocou tejto metódy objektívne zhodnotiť a ontrolovať. Po ročnom, prípadne polročnom nosení vložiek sa odporúča vyhotoviť znova tlakový snímok. Jeho porovnanie s pôvodným, prípadne ďalšími, slúži ako základ pre vyhodnotenie zmien.

Created by absoluteweb.hu
Created by absoluteweb.hu